Recent Post

Intrakurikuler

Kurikulum yang dilaksanakan di SMAN 3 Kayuagung merupakan kurikulum 2013 (K13) dengan muatan tambahan sebagai berikut :

  • Muatan Lingkungan
  • Muatan Lokal dan Kewirausahaan
  • Muatan Pramuka
  • Muatan Keselamatan dari Narkotika
  • Muatan Kemaritiman

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari hari Senin s.d. Jumat dimulai dari pukul 06.15 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Adapun struktur intrakurikuler yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK A (UMUM)

1          Pend Agama dan Budi Pekerti                                   (Kelas X, XI dan XII)

2          Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan        (Kelas X, XI dan XII)

3          Bahasa Indonesia                                                        (Kelas X, XI dan XII)

4          Matematika                                                                 (Kelas X, XI dan XII)

5          Sejarah Indonesia                                                       (Kelas X, XI dan XII)

6          Bahasa Inggris                                                            (Kelas X, XI dan XII)

KELOMPOK B (UMUM)

7          Seni Budaya                                                                (Kelas X, XI dan XII)

8          PJOK                                                                           (Kelas X, XI dan XII)

9          Prakarya dan Kewirausahaan                                (Kelas X, XI dan XII)

KELOMPOK C (PEMINATAN)

10        Matematika (IPA)                                                       (Kelas X, XI dan XII)

11        Biologi (IPA)                                                              (Kelas X, XI dan XII)

12        Fisika (IPA)                                                                (Kelas X, XI dan XII)

13        Kimia (IPA)                                                                (Kelas X, XI dan XII)

14        Geografi (IPS)                                                            (Kelas X, XI dan XII)

15        Sejarah (IPS)                                                               (Kelas X, XI dan XII)

16        Sosiologi (IPS)                                                           (Kelas X, XI dan XII)

17        Ekonomi (IPS)                                                            (Kelas X, XI dan XII)

KELOMPOK LINTAS PEMINATAN

18        Fisika (IPS)                                                                 (Kelas X)

19        Biologi (IPS)                                                               (Kelas X, XI dan XII)

20        Ekonomi (IPA)                                                           (Kelas X, XI dan XII)

21        Bahasa dan Sastra Inggris (IPA)                            (Kelas X)

Selain intrakurikuler inti diatas, SMAN 3 Unggulan Kayuagung juga melaksanakan KBM Plus sebagai intrakurikuler tambahan. Jadwal pelaksanaannya adalah hari kamis pukul 13.30 – 15.00 WIB dan Jumat pukul13.45 – 15.15 WIB.